Praktijk voor Osteopathie "de Haarlemmermeer"


Sjaak Eindhoven DO mro
Beethovenlaan 81
2151 GT Nieuw-Vennep
Tel. : 0252-687620

Een Behandeling

Osteopathie Kinderosteopaat Nieuw-Vennep Huilbaby
Gewoonlijk ligt de patiënt tijdens de behandeling op de behandelbank en zal de osteopaat met zijn handen de bij onderzoek gevonden bewegingsbeperkingen beïnvloeden.
Dit kan betekenen dat hij heel subtiele, heel zorgvuldig stimulerende of juist stevige handgrepen uitvoert op het lichaam, veelal op heel andere plaatsen dan daar waar de klacht zich bevindt.

Drie aspecten als eenheid.

De osteopaat is door zijn brede kennis en uitgebreide praktische vorming in staat de minieme bewegingen in het lichaam te voelen en te interpreteren.
Zo gaat hij op zoek naar de primaire oorzaak van de klacht, uitgaande van drie aspecten:

                    

  • Pariëtaal aspect: het bewegingsapparaat, gevormd door botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels, etc.
  • Visceraal aspect: de inwendige organen met hun bloedvaten, lymfevaten en besturende zenuwen.
  • Cranio-sacraal aspect: de schedel en de wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het zenuwstelsel en al haar functies.

Osteopaten gebruiken geen apparatuur of medicijnen.
Na de behandeling moet het lichaam de tijd en de kans hebben om zijn zelfgenezende krachten ten volle te ontplooien om het probleem zelf op te lossen (zelfgenezing).
De osteopaat geneest niet, maar nodigt uw lichaam (u) uit om zelf te genezen door de blokkades die de genezing in de weg staan, op te heffen.
Het is dus goed mogelijk dat er na de behandeling, in eerste instantie, een verergering van de klacht optreedt.
D.w.z. het lichaam past zich aan de nieuwe situatie aan en dit gaat meestal niet zonder protest.
De periode tussen de behandelingen kan variëren van 1 week tot 2 maanden.
Deze tijd heeft het lichaam nodig om tot een nieuw evenwicht te komen.
Meerdere behandelingen zijn soms nodig om een optimaal evenwicht te bereiken.

Samenwerking met de reguliere geneeskunde is een belangrijke pijler binnen de praktijk voor Osteopathie.
De bevindingen van het onderzoek worden, indien gewenst, aan de patiënt gerapporteerd.
Bij klachten met een onderliggende medische pathologie wordt de patiënt naar een arts verwezen.

De kracht van de osteopathische behandeling is gelegen in het zoeken naar gezondheid, de mobilisatie van de zelfreguleringskrachten en de benadering van alle facetten van met menszijn.
Op zoek naar gezondheid.

Gezondheid is geen functie van een of ander systeem in het lichaam.
Het is ook geen genetisch vastgelegde functie of een cellulaire activiteit.
Gezondheid is een expressie van een universeel principe.
Het bestaat zonder voorwaarden en is een uitdrukking van de essentie van het zijn (existentie).
Gezondheid dringt overal in door en bezielt.
Het is altijd aanwezig en gaat nooit verloren, hoe de toestand van het lichaam of de geest ook moge zijn.

De gezondheid is de kern van ons leven en kan niet vermeerderen of verminderen.
Met andere woorden, de gezondheid in ons lichaam kan niet ziek worden.
Dit is een andere definitie van gezondheid, dan die van de reguliere medische cultuur.

Deze gezondheid is de oorsprong, de bron van het leven en het bestemt de orde van alle structuren en functies in het menselijk organisme.
Dr. Randolph Stone D.O. noemt het 'de blauwdruk van energie' en Dr. Sutherland D.O. noemt het Intelligentie, met een hoofdletter I.

Gezondheid vormt het fundament, waarop de cellulaire wereld zich embryologisch organiseert en het behoudt deze intentie het gehele leven.
Het is een constante, onophoudelijke, ieder mo¬ment aanwezige creatie. Het is altijd beschikbaar en is de inherente gezindheid van het systeem.

Gezondheid kan worden gedefinieerd als de uitdrukking van originaliteit.
De originaliteit drukt zich uit als een compleet evenwicht van de lichaamsstructuur en functie, zoals het ingezet is bij de creatie van de mens.
De osteopathische behandeling is gericht op het herstel van de uitdrukking van gezondheid, in alle weefsels van het organisme. Het lichaam beschikt hierbij over zijn eigen chemische fabriek; zijn eigen medicamenten.


Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Na vier tot vijf behandelingen moet er zeker verbetering zijn, zo niet dan wordt in overleg met de patiënt besloten de osteopatische behandelingen te staken en samen te zoeken naar een andere behandelingsvorm.
Bij hardnekkige klachten zal volledig herstel langer op zich laten wachten en zullen er dus meerdere behandelingen nodig zijn. Het aantal behandelingen dat nodig is zal per patiënt en per klacht verschillen.
De periode tussen de behandelingen kan variëren van één week tot twee maanden. Het lichaam heeft tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen.


In de gezondheidszorg en het werken met het menselijk lichaam is het bekend dat er soms complicaties en/of neven effecten ontstaan omdat een menselijke lichaam een soms onverwacht reagerend systeem blijkt te zijn. Hier kunnen vele oorzaken aan te grondslag liggen welke helaas niet altijd goed uit te filteren zijn. Gelukkig blijkt uit ervaring en onderzoek dit binnen de osteopathie maar zelden voor te komen. Door de kennis en vaardigheden zo hoog mogelijk te houden doen wij in de praktijk onze uiterste best de kans hierop te minimaliseren