Praktijk voor Osteopathie "de Haarlemmermeer"


Sjaak Eindhoven DO mro
Beethovenlaan 81
2151 GT Nieuw-Vennep
Tel. : 0252-687620

Buikpijn is misschien wel een van de meest gehoorde klachten van jonge kinderen.

Soms weten we wat de oorzaak is van de klachten maar vaak ook niet. We spreken dan van onbegrepen buikpijn klachten

                                                                                      

Kinderen klagen vaak over buikpijn. In de overgrote meerderheid van de gevallen is de buikpijn goedaardig. Maar soms kan er wel iets ernstig aan de hand zijn. Probleem is dat de ernst en de oorzaak ervan niet altijd meteen duidelijk zijn. Buikpijn bij kinderen is bovendien niet steeds te wijten aan een probleem in de buik, maar kan van een andere plaats komen.

Buikpijn komt veel voor bij kinderen. Van de kinderen op lagere schoolleeftijd heeft tien tot zelfs dertig procent er regelmatig last van. Behalve buikpijn hebben deze kinderen vaak ook andere klachten zoals misselijkheid, verstopping of diarree.
Bij kinderen die nog niet kunnen praten, is het zeer moeilijk uit te maken waar het kind pijn heeft, en ook grotere kinderen drukken de plaats en de kenmerken van de pijn niet steeds duidelijk uit. Maar zelfs oudere kinderen kunnen het moeilijk hebben de juiste plaats en de intensiteit van de pijn te beschrijven.

Als een kind jonger dan 2 jaar langer dan 1 uur weent of kreunt, als zijn gezicht bleek en verbeten is en zijn beentjes ingetrokken zijn, moet men zeker denken aan buikpijn.
Buikpijn bij kinderen kan verschillende oorzaken hebben. Meestal wordt er geen duidelijke lichamelijke oorzaak gevonden. Kinderen klagen echter nooit zomaar over buikpijn. Ook al is er geen lichamelijke oorzaak, er is altijd een reden voor de buikpijn. In 90 % van de gevallen zouden stress, spanningen of psychische problemen aan de basis kunnen liggen.

                                                                                      

Open systeem

Ons spijsverteringssysteem is een zogenaamd 'open systeem'. Dat wil zeggen dat het onder invloed staat van prikkels uit de buitenwereld. Zouden wij ons bewust zijn van het feit dat er een relatie is tussen hoe wij de buitenwereld ervaren en onze lichamelijke reacties hierop, dan zouden wij heel anders naar onze spijsverteringsklachten kijken.
Dan zouden wij ook heel anders naar ons kind met vage buikklachten kijken als er geen oorzaak is te vinden.
Zo kan het niet uiten van emoties zelfs zorgen voor verstopping in de darmen. Dat geldt voor ons allemaal, of we nu jong of oud zijn. Het kind is er gevoeliger voor omdat het niet alles wat het meemaakt en voelt, kan begrijpen en verwoorden.
Ook ophoping van vocht kan ontstaan doordat de lymfestroom is geblokkeerd. In bepaalde gevallen wordt medicatie voorgeschreven en veelal krijgen de ouders te horen dat er niets aan te doen is; er is geen aanwijsbare oorzaak voor de klachten. Veel spijsverteringsklachten worden dan ook al gauw onder de noemer 'prikkelbaredarmsyndroom' ingedeeld.
Het is jammer dat de meeste ouders uit onwetendheid niet verder zoeken als ze van de arts of specialist te horen krijgen dat het kind er mee zal moeten leven of dat het vanzelf wel over zal gaan. Met als gevolg een vooruitzicht van 'altijd rekening houden met…'. 
Het kind dat zijn gevoel niet kan verwoorden en dit vaak niet begrijpt, geeft fysieke signalen af die door de buitenwereld (ouders en artsen) echter niet begrepen worden.
Als men echter de samenhang van lichaam (en geest) zou begrijpen, zou men gericht op zoek kunnen gaan naar de oorzaak. Hier is bewustzijn voor nodig, om te beginnen bij de ouders en ten tweede bij de huisarts.
Het kind zou gebaat zijn bij ouders die zich gaan afvragen waarom hun kind krampjes, verstopping, diarree blijft houden terwijl al die onderzoeken niets opleveren.
Wat is er buiten het reguliere circuit bekend over de darmen? Welke invloed en welke rol heeft en speelt het milieu in de darmen en hoe kunnen wij zorgen dat dit een gezond evenwichtig milieu blijft?

Inzicht

Begrijpen van het hoe en waarom is vaak een eerste belangrijke stap in het vinden van de oorzaak van de spijsverteringsklachten of de onbegrepen buikklachten van je kind.
Door niet alleen de fysieke werking van het lichaam te leren begrijpen, maar ook de verbanden te zien met invloeden van buitenaf en vanuit eventueel je emoties, geef je erkenning aan wie je in totaliteit bént.

                                                           

Buikpijn, stoelgang, koliek, constipatie en winderigheid

Buikpijn is een symptoom dat door een trage stoelgang, diarree, kolieken (krampen), constipatie en winderigheid veroorzaakt kan worden. Trage stoelgang/constipatie kan worden veroorzaakt door verzwakte samentrekkingen van de darmwand en een verhoogde spanning van de afsluitspiertjes in het maag-darmkanaal. Ook verkramping van het uiteinde van de dikke darm kan constipatie geven.
De osteopaat zal kijken naar de aansturing van de darmen gelegen in de wervelkolom. Bij een blokkade zal deze verstoord zijn. Ook het bekken wordt nagekeken. Een blokkade hier kan het uiteinde van de dikke darm onder druk zetten.
De verkrampingen in de buik zullen met manuele technieken behandeld worden. Zo kunnen we de darmen stimuleren en een normale frequentie bevorderen. Diarree is een manier waarop ons lichaam iets snel uit het lichaam wil verwijderen. Dat kan een bacterie of virus zijn, maar ook een voedingstof waarop de darmen overgevoelig of allergisch op reageren. Een goed vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullende testen zijn van belang!
De osteopaat zal de bloedcirculatie naar de darmen via verschillende manieren trachten te verbeteren om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te bevorderen.
Diarree kan ook volgen op constipatie. Doordat de stoelgang een tijd geblokkeerd zit ontstaat er rotting waardoor er veel slechte bacteriën ontstaan in de darmen, dit geeft dan weer aanleiding tot diarree.
Buikpijn en maag-darmklachten hebben veel uiteenlopende oorzaken. Het is de derde grootste groep van patiënten die wordt gezien in de osteopathiepraktijk en dat is niet voor niets! Met osteopathie kunnen we de maag - darmfunctie goed verbeteren.

Soorten buikpijn
De klachten van kinderen met buikpijn kunnen erg verschillen. Soms is de buikpijn heel hevig, maar ook weer snel over. Dit noemen we acute buikpijn. In andere gevallen zijn de klachten minder hevig, maar wel langdurig aanwezig. We spreken dan van:

Acute buikpijn
Heeft uw kind vrijwel nooit buikpijn en plotseling wel, dan kan het een infectie hebben. Een voorbeeld daarvan is buikgriep (acute gastro-enteritis). Vaak heeft uw kind dan ook diarree, koorts en is het misselijk waardoor het moet braken. De pijn is hevig, maar duurt kort en is na een paar dagen meestal helemaal verdwenen.
Een blindedarmontsteking veroorzaakt ook dit soort klachten. Maar de pijn zit dan vooral rechtsonder in de buik.
Ook een blaasontsteking kan buikpijn en koorts veroorzaken.
Hierbij is het belangrijk dat u op tijd contact opneemt met uw huisarts om te laten controleren of de medische noodzaak er is om in te grijpen.

Chronische buikpijn of terugkerende buikpijn.
Uw kind kan ook vaker en soms meerdere keren per week buikpijn hebben. De ene keer is de pijn hevig, de andere keer zeurend. Als deze klachten meer dan twee maanden duren of heel geregeld terugkomen, spreken we van chronische buikpijn. Soms heeft deze pijn een lichamelijke oorzaak, maar meestal niet. Kinderen kunnen ook door psychische problemen chronische buikpijn krijgen. Bijvoorbeeld door een scheiding of door het overlijden van een dierbaar persoon of dier. Of omdat het gepest wordt op school.