Praktijk voor Osteopathie "de Haarlemmermeer"


Sjaak Eindhoven DO mro
Beethovenlaan 81
2151 GT Nieuw-Vennep
Tel. : 0252-687620

In deze rubriek leest u nieuws feiten die betrekking hebben op onze praktijk en de osteopathie in het algemeen !!!!!!

22-03-2022


Long-covid: ga naar fysiotherapeut én osteopaat

Veel mensen blijven ernstige klachten houden na een corona-infectie. De medische wereld weet nog niet goed hoe dat komt. Maar dat betekent nog niet dat je thuis moet blijven zitten en afwachten.

Covid kan je longvlies hebben aangetast. Als dat het geval is, dan is er veel spanning op het middenrif komen te staan. Dat is de belangrijkste ademhalingsspier. Het middenrif zit onder je longen, het is een koepelvormige spier die uitzet tijdens de inademing, zodat de longen zich goed kunnen ontvouwen.

Kortademig

Als het middenrif door de benauwdheid vast is gaan zitten, kan dat leiden tot rug- en zelfs tot buikklachten. Dat komt doordat de buikorganen voor een deel zijn opgehangen aan het middenrif en dus meebewegen. Als je voordat je ziek werd al vage buik- of rugklachten had, maar je lichaam daar nog voor wist te compenseren, is die balans nu zoek. Je lichaam herstelt in de meeste gevallen vanzelf. Maar als je een maand nadat je covid hebt doorgemaakt nog steeds kortademig bent en klachten hebt, kan het goed zijn om hulp in te schakelen en je lichaam een handje te helpen.

Voorwaarden scheppen

Als je kampt met ernstige klachten, denk er dan aan om meerdere disciplines bij je herstel te betrekken. De meeste longcovidpatiënten beginnen hun revalidatie bij de fysiotherapeut of in het revalidatiecentrum. Als je tijdens je revalidatie merkt dat je onvoldoende vooruitgaat, kan het helpen om tussendoor een paar keer bij de osteopaat langs te gaan. De osteopaat is een van de weinige zorgprofessionals die rechtstreeks het middenrif behandelt. Dat doet hij of zij met rektechnieken met de handen. De osteopaat schept de voorwaarden waaronder je lichaam sneller kan herstellen. Al na een aantal sessies zou de beweeglijkheid van je longen en middenrif dusdanig verbeterd moeten zijn, dat de revalidatie voorspoediger verloopt.05-12-2021


Onderzoek toont aan dat de toepassing van osteopathie zeer goed werkt bij te vroeg geboren kinderen. Het kan de           ligduur van kinderen op de afdeling Neonatologie beduidend verkorten.

De onderstaande link geeft het onderzoek weer.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7353589/Een duidelijk overzicht over ventilatie met betrekking tot het Corona virus.
27-10-2020


Er is een mooi, duidelijk filmpje gemaakt over de osteopathie.

Kijk voor meer informatie op de onderstaande link.


www.youtube.com/watch?v=rCDowQ28d4U


02-10-2020

In aansluiting op het advies van het RIVM en de Rijksoverheid vragen wij u om tijdens de behnadeling een mond/neusmasker te dragen.


16-08-2020

We hebben een HVAC-systeem van Daikin geïnstaleerd om het praktijk milieu te optimaliseren.

Hieronder vind u extra informatie hier over.Wat is de Daikin Streamer-technologie?De sterke “Streamer-ontlading” treft virussen, schimmels, bacteriën, allergenen en gevaarlijke chemische stoffen, zodat oppervlakteproteïnen afbreken en uiteenvallen om vervolgens door oxidatie onschadelijk te worden gemaakt. De Streamer-ontlading wordt dan afgebroken in veilige stikstof- en zuurstofatomen en watermoleculen.


Vergeleken met de standaardtechnologie die hiervoor wordt gebruikt, genereert de Daikin Streamer-technologie een grotere plasma- ontlading in het systeem. Hierbij ontstaan meer elektronen en is de afbraaksnelheid bijna 1000 keer zo hoog.
Hoe werkt het filtersysteem van de airconditioning ?Het airconditioningsfiltersysteem van Daikin verwijdert doeltreffend allergenen (zoals pollen, huismijt, stof, etc.), bacteriën en virussen. Bovendien werkt hij effectief tegen geur: tabaksrook wordt verwijderd en andere nare geurtjes worden afgebroken.


Deeltjes worden verzameld en snel afgebroken.1 Meetmethode: Antibacteriële test / bacterieverwijderingstest; Testorganisatie: Japan Food Research Laboratories; Testcertificaatnr. 203120769-001; Resultaat van experiment: 99,99% verwijdering/schimmelverwijderingstest; Testorganisatie: Japan Food Research Laboratories; Testcertificaatnr. 204041635-001; Resultaat van experiment: 99,9% verwijdering/virusverwijderingstest; Testorganisatie: Kitasato Research Center for Environmental Science; Testresultaat certificaat 21_0026 (uitgegeven door dezelfde organisatie); Resultaat van experiment: 99,9% verwijdering. Deze resultaten zullen verschillen naargelang de werkelijke locatie waar het product gebruikt zal worden. 2 Experimentomstandigheden: De allergenen werden bestraald door de Streamer-ontlading en de afbraak van eiwitten in de allergenen werd geverifieerd door middel van de ELISA-methode, kataforese of een elektronenmicroscoop. (Gezamenlijk onderzoek met de Wakayama Medical University.) 3 Meetmethode: Virusverwijderingstest; Testorganisatie: Kitasato Research Center for Environmental Science; Testresultaat certificaat 21_0026 (uitgegeven door dezelfde organisatie); Resultaat van experiment: 99,9% verwijdering. 4 Testmethode: constante generatiemethode; Testruimte: 22 tot 24 m3; Temperatuur: 23 ± 3 °C; Vochtigheid: 50 ± 20%; Ventilatieconditie: Wanneer continu een concentratie van 0,2 ppm uitgestoten wordt, blijft een verwijderingscapaciteit van 0,08 ppm behouden bij 36 m3/u, wat binnen de richtlijnen van het Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn (Japan) ligt. (Dit komt overeen met een ventilatiecapaciteit van een ruimte van 65 m3.)
11-05-2020

Goed Nieuws !!!!!


De praktijk mag de deur weer openen. Gelukkig mogen wij onze osteopathische zorg weer gaan verlenen.


De hygiëne maatregelen volgens het RIVM zullen natuurlijk zoveel mogelijk gevolgd worden .

1. Blijf thuis als u ziek bent.

2. Maak uw handen schoon met het ontsmettingsmiddel dat klaar staat voor u in de wachtkamer.

3. Kom zoveel mogelijk alleen naar de praktijk. Kunt u niet zonder begeleider komen dan is het toegestaan om met 2 personen te komen, de begeleider wacht dan bij voorkeur in de auto of eventueel in de wachtkamer. Komt u met een kind dan is 1 ouder toegestaan. Neem in de wachtkamer voldoende afstand van elkaar en van de deur naar de behandelruimte (de 1 1/2 meter regel zoveel mogelijk naleven). Kom zo kort mogelijk voor de afspraak in de wachtkamer. Het toilet in de wachtkamer zal helaas niet open zijn, houd hier rekening mee (komt u van ver en is er grote NOOD overleg even met ons).

4. Verder schudden we geen handen. We niezen/hoesten in onze elleboog. We houden zoveel mogelijk 1 1/2 meter afstand .17-04-2020


Mede dankzij een brief die de NVO samen met de NCA naar VWS heeft gestuurd past de overheid haar beleid aan: onder stringente voorwaarden kunnen er in uitzonderingsgevallen weer patiënten behandeld worden.


Er wordt een uitzondering gemaakt voor:

 • Patiënten (groot en klein) waarbij het uitstellen van de behandeling zou kunnen leiden tot irreversibele achteruitgang van het functioneren.
 • Patiënten met cruciale beroepen of werkzaam binnen vitale processen die dreigen uit te vallen.
 • Patiënten waarbij het uitstellen van een behandeling een te grote beperking op hun functioneren kan opleveren.


De beoordeling van de uitzonderingsgevallen zal door de osteopaat gedaan worden aan de hand van een strak TRIAGE schema


27-03-2020

Coronavirus COVID-19

Beste patiënten en bezoekers van Praktijk voor Osteopathie " de Haarlemmmermeer",

Tijdens de corona-epidemie (Covid-19) doen wij ons uiterste best om onze praktijk een veilige omgeving te laten blijven. Dat doen we voor onze patiënten en bezoekers, maar ook voor ons zelf als behandelaar en ondersteunende administratie. Uw én ieders gezondheid is ons kostbaar.


Het betekent dat we alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen. Maatregelen die ook nog eens per dag kunnen wijzigen. Maar er is ons alles aan gelegen om de veilige zorg te waarborgen waarop u en onze medewerkers, dus alle mensen voor wie we ons verantwoordelijk voelen, recht hebben.


Praktijk voor Osteopathie " de Haarlemmermeer" is alleen open voor noodgevallen, de richtlijnen voor zorgprofessionals van het RIVM volgend. Noodgevallen vormen die patiënten, waarbij het uitstellen van behandeling kan leiden tot onomkeerbare achteruitgang. Als u hierover vragen heeft neem dan contact met ons op via de telefoon of per mail.
Wij hopen op uw begrip en medewerking.15-03-2020

Beste patiënten,


De overheid neemt steeds meer maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Er zijn vragen over wij als osteopaten ook de praktijk moeten sluiten.

Vooralsnog geeft het bestuur van de Vereniging voor Osteopathie, op basis van de informtie die zij hebben, dat advies niet. Osteopatische behandelingen hebben een zeer positieve invloed op uw eigen gezondheidstoestand, uw vitaliteit en uw weerstand. Hierdoor hechten wij er belang aan om de zorg voor u en uw gezondheidstoestand zo lang mogelijk te kunnen blijven ondersteunen.

Binnen de praktijk zullen wij extra aandacht besteden aan diverse hygiëne maatregelen: we reinigen (vaker) deurkruk, pinautomaat, kranen van wastafels en toilet, etc. Hierdoor proberen wij het rusico op besmetting zoveel mogelijk te verlagen tot een minimum.

Bij verkoudheidsklachten, hoesten en/of niezen en/of koorts (38 graden of hoger) wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contct met ons op te nemen zodat wij kunnen bekijken of uw bezoek aan de praktijk wel of niet door kan gaan.

We verzoeken u indien mogelijk zo veel mogelijk alleen naar de praktijk te komen.

Het bestuur van de vereniging voor Osteopathie probeert te overleggen met het RIVM en beroepsverenigingen zoals het KNGF. Zodra de situatie verandert, brengen we u meteen op de hoogte.


We wensen iedereen goede gezondheid!


21-12-2019

De praktijk is gesloten vanaf 25 december 2019 tot 2 januari 2020.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond, liefdevol, gelukkig en voorspoedig 2020.

kerstwens 2019


19-03-2019


Een mooi filmpje over osteopathie gepubliceerd op de website " ikkiesnatuurlijk" . Door te klikken op de onderstaande link kunt u het bekijken.


www.youtube.com/watch?v=K53GEp-dYMM
17-02-2019

Een mooi stukje waarin duidelijk naar voren komt dat osteopathie een toegevoegde waarde heeft voor de gezondheidszorg. Met dank aan onze vlaamse collega's.

25-07-2018

De praktijk is gesloten tot dinsdag 14 augustus.

Gedurende die periode zullen wij geen telefoon beantwoorden.

Wel kunt u tijdens die periode ons een email sturen op : info@osteopathie-haarlemmermeer.nl of via de contactpagina van deze website.


25-05-2018


Beste lezer,

Onze praktijk streeft ernaar uw privacy te beschermen en heeft hiervoor enkele belangrijke veranderingen aan het privacybeleid doorgevoerd. Deze veranderingen hebben als doel om uit te leggen wat er gebeurt met gegevens die we van u verzamelen, om informatie te geven over hoe we uw privacy beschermen en om in te gaan op nieuwe privacywetten en -voorschriften. We raden u aan ons bijgewerkte privacybeleid te lezen om er zeker van te zijn dat u de wijzigingen begrijpt en hoe deze voor u van toepassing kunnen zijn.

U kunt onze privacy-statement vinden elders op onze website. U kunt deze vinden door te klikken op de onderstaande link.

/praktijk-informatie/privacyverklaring

Mocht u nog vragen en/of opmerking hebben dan kunt u een email sturen op : info@osteopathie-haarlemmermeer.nl


24-12-2017

Wij wensen u voortreffelijke feestdagen !!!!!!


24-11-2017

OSTEOPATHIE BEWEZEN ZEER EFFECTIEF BIJ DE BEHANDELING VAN MIGRAINE !

Uit wetenschappelijk onderzoek gedaan in Italië blijkt dat Osteopathie zeer effectief is bij de behandeling van Migraine. Na een periode van 6 maanden onderzoek en behandeling met behulp van osteopathie blijkt het gemiddelde aantal hoofdpijn dagen (volgens de Haedache Impact Test-vragenlijst) te zijn afgenomen van 22,5 dagen naar 1,2 dagen per maand. Bij de placebo-groep (die ter controle naast de niet behandelde groep aanwezig was) was er een afname zichtbaar naar 18,5 dagen.

Kortom  een zeer waardevolle behandeling voor de migraine patiënt.

Lees via de onderstaande link het "abstract" van het onderzoek :

http://www.comecollaboration.org/publication/clinical-effectiveness-of-osteopathic-treatment-in-chronic-migraine-3-armed-randomized-controlled-trial/

21-06-2017

Vandaag begint de zomer vandaar een berichtje voor de hooikoortspatiënten.


Probiotica verlichten symptomen hooikoorts


Last van rode, tranende ogen, niesbuien, jeuk en vermoeidheid? Probiotica bestaande uit lactobacillen en bifidobacteriën verlichten de symptomen van hooikoorts en verbeteren de kwaliteit van leven tijdens het allergieseizoen. Dat suggereren onderzoekers van de afdeling Voedingswetenschappen van de Universiteit van Florida in een paper gepubliceerd in The American Journal of Clinical Nutrition. Deze probiotica kunnen bijdragen aan het behoud van een gezonde darm en een goed werkend immuunsysteem, mogelijk door een toename van regulerende T-cellen.Voor het onderzoek werden 173 gezonde volwassenen met lichte tot matige hooikoortsklachten willekeurig in twee groepen gedeeld. De interventiegroep kreeg gedurende acht weken in het lenteseizoen twee keer per dag een capsule probiotica, bestaande uit een combinatie van Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium bifidum en Bifidobacterium longum; de andere groep een placebo. Er werden tijdens het onderzoek geen andere medicijnen tegen hooikoorts gebruikt.


Vergeleken met de placebogroep meldden de gebruikers van het combinatieprobioticum tijdens de wekelijkse telefonische vraaggesprekken verminderde hooikoortsklachten en meer kwaliteit van leven. Degenen met lichte hooikoortsklachten hadden het meeste baat bij het probioticum.


Maar liefst één op de zes mensen heeft last van hooikoorts, ook wel allergische rinitis genoemd. In Nederland betekent dat zo’n 2,7 miljoen mensen. Het is een overreactie van het immuunsysteem op allergenen in de lucht. Seizoensgebonden allergische rinitis komt meestal voor in de lente, de zomer en de vroege herfst en wordt meestal veroorzaakt door gras-, boom- en henneppollen, evenals schimmelsporen. Symptomen zijn onder meer een loopneus, niesen, jeukende ogen, mond of huid, neusopstopping en vermoeidheid.


Reguliere medicijnen, zoals antihistaminica (blokkeren histaminereceptoren) en decongestiva (laten gezwollen slijmvliezen slinken) kunnen helpen bij het verlichten van de symptomen van hooikoorts. Maar zij kunnen bijwerkingen veroorzaken, onder meer: slaperigheid, duizeligheid, wazig zicht, misselijkheid en braken. Probiotica zijn een goed natuurlijk alternatief.


07-05-2017

(Spreuk van Deepak Chopra)

''Wanneer je werkelijk in harmonie bent met je lichaam, wordt het een vertrouwde leraar en gids.''

26-01-2017


Van de week las ik bovenstaand onderzoek. Er staat:

'Probiotica bleken vergeleken met een placebo voor een statistische significante verbetering te zorgen van psychologische symptomen van depressie en angst. Ook ervaarden de gezonde vrijwilligers minder stress na inname van een probioticum. Mensen zouden in stressvolle periodes dus baat kunnen hebben bij het slikken van probiotica, hierdoor tegenwoordig ook wel ′psychobiotica′ genoemd.'

Praktisch vertaald

Het is als volgt:
- in je darm zitten ongeveer 100 biljoen bacteriën
- in je lichaam zitten slechts 10 biljoen cellen

Conclusie: je hebt tienmaal zoveel bacteriën als cellen in jouw lijf. De bacteriën in jouw darm zijn dus essentieel voor jouw gezondheid. Ze zijn zo belangrijk dat veel mensen hun darmbacteriën - ook wel darmflora of microbioom genoemd - aanvullen met extra bacteriën, namelijk een probiotica-supplement. Probiotica bestaan meestal uit miljarden bacteriën.
Je zou kunnen zeggen: gezondheid betekent goed voor je bacteriën in je darm zorgen. De bacteriën in jouw darm zorgen vervolgens weer goed voor de cellen in jouw lijf.

Maar mensen vergeten het belangrijkste !

Veel mensen slikken probiotica. Ik zie ze bijna dagelijks in mijn praktijk. Het geheim is dat deze bacteriën niet het belangrijkste zijn. Er wordt vaak één nog belangrijker aspect vergeten.....

De bacteriën in je darm kunnen daar alleen blijven als ze zelf te eten krijgen. Als ze niets of onvoldoende te eten krijgen, nemen ze in hoeveelheid af en gaan de 'negatieve' bacteriestammen overheersen boven de 'positieve' bacteriestammen.

Maar wat eten deze 'positieve' darmbacteriestammen precies?
Het moeilijke antwoord is prebiotica.
Het makkelijke antwoord (dus de simpele vertaling van prebiotica) is vezels uit groentes.

De gemiddelde Nederlander eet veel te weinig groente. 95 procent van de mensen schiet tekort. Het gevolg is dat de bacteriën in hun darmen te weinig goede voeding krijgen en ze hun werk niet goed kunnen doen. Het maakt mensen angstiger, depressiever, brengt belangrijke hormonen als insuline en leptine uit balans en verslechtert de kwaliteit van leven.

Wat is de oplossing?

Simpel in theorie, heel moeilijk in de praktijk. Hou je vast.... het is namelijk: meer groente eten!

Iedereen weet het, maar bijna niemand doet het. Want we hebben:

- te weinig tijd
- te weinig variatie
- te weinig kennis
- te veel andere excuses

De huidige mens heeft een tekort aan:

- vezels in de darm
- de juiste balans in de darmbacteriën
- warmte voor een goede spijsvertering

Zorg dus elke dag voor voldoende vezels en warmte in uw voeding. Denk hierbij eens aan een overheerlijk goed gevulde soep.


01-01-2017

Een nieuw jaar ontvouwt zich als de bladzijden van
een ongerept boek. Koester elk woord en jouw
verhaal wordt verrukkelijk.

Wij wensen iedereen een goed, gezond, gelukkig en prachtig 2017


30-10-2016


Een prachtige spreuk van de dag !!!!!!

Doe alles wat je kunt,
in de tijd die je hebt,
op de plaats waar je bent.

01-10-2016

Onafhankelijke oude dag door gezond dieetHet volgen van een algeheel gezond dieet met volwaardige voeding zoals walnoten, fruit en groente zorgt voor een lagere kans op het ontwikkelen van fysieke stoornissen bij oudere vrouwen, waardoor zij langer onafhankelijk kunnen blijven tijdens het verouderingsproces. Dat blijkt uit een onderzoek in samenwerking met Harvard Medical School gepubliceerd in The Journal of Nutrition.


Voor het onderzoek naar de relatie tussen voedingsgewoonten en fysiek functioneren op hun oude dag werden gegevens gebruikt van 54.752 vrouwen die dertig jaar gevolgd werden in het kader van de Nurses Health Study. Tussen 1992 en 2008 werden aan deze vrouwen vragen gesteld over hun lichamelijke functie, waaronder het vermogen om de belangrijkste dagelijkse taken uit te voeren als ze ouder worden, zoals het dragen van boodschappen of zich aan- en uitkleden. De kwaliteit van hun voeding werd geëvalueerd door gebruik van de Alternative Healthy Eating Index (AHEI-2010).


Uit de resultaten bleek dat de kwaliteit van het totale dieet een groter effect op verlaging van de kans op fysieke beperkingen had dan de kwaliteit van individuele producten. Gunstige invloed op de kwaliteit van het totale dieet hadden het eten van meer groenten en fruit, consumptie van minder met suiker gezoete dranken, minder inname van transvet en natrium, en een matig alcoholgebruik.


Als individuele producten hadden de sterkste invloed een verhoogde inname van walnoten (één à twee porties van kwart kop per week), sinaasappelen, jus d'orange, appels, peren, Romeinse sla of bladsla. Walnoten hebben meerdere gezondheidsbevorderende eigenschappen. Als noot zijn ze uniek door de samenstelling van hoofdzakelijk meervoudig onverzadigd vet (13 gram per portie). Het is de enige noot met een aanzienlijke hoeveelheid (2,5 gram per portie) alfa-linoleenzuur (ALA), het plantaardige omega-3.06-03-2016

OSTEOPATHIE: EEN ENORME BESPARING.
Osteopathie is een belangrijke peiler in de gezondheidszorg en brengt de ziektekosten voor de helft naar beneden. Dat is het resultaat van de studie naar uitgaven van de Duitse verzekeringsmaatschappij BKK. Daarbij zijn de kosten voor 780 patiënten die osteopathisch behandeld zijn over de jaren 2012 – 2014 vergeleken. Zowel uitgaven voor medicijnen, hulpmiddelen als ziekenhuisuitgaven zijn vergeleken over de periode van 6 maanden voor en 6 maanden na de osteopathische behandelingen. Volgens de opgave van de verzekeringsmaatschappij daalden de ziektekosten met 45%. Wanneer men de vergoedingen voor de osteopathie behandelingen daarbij mee berekend, blijft nog een totale besparing van 20%.
In navolging van de BKK zouden ook Nederlandse verzekeringsmaatschappijen een kosten-baten-analyse moeten starten in plaats van te besparen op de vergoedingen voor osteopathie. Naast een bestaansrecht in de gezondheid van mensen, onderschrijft dit onderzoek een economisch bestaansrecht. http://www.mynewsdesk.com/de/verband-der-osteopathen-deutschland/pressreleases/enormes-einsparpotenzial-osteopathie-entlastet-krankenkassen-verband-der-osteopathen-deutschland-vod-e-v-begrusst-langzeiterhebung-1108966

01-03-2016

Keizersnee veroorzaakt klachten. Je hebt je kind mogen ontvangen via een keizersnee. Wat betekent dat voor jou? Heb jij daar last van? Hoe het kind ter wereld zal komen weet je nog niet als er niets met jou of met je kind aan de hand is. Je zwangerschap eindigt gelukkig vaker in een normale bevalling maar soms komt je baby via een keizersnee ter wereld. Maar waarom eigenlijk? Dat kan om diverse redenen gebeuren. Naast dat je misschien op eigen verzoek een keizersnee wilt laten inplannen, is er ook een medische reden. Zie hieronder waarom een keizersnee klachten veroorzaakt en wat je ertegen kan doen.

Waarom vindt er een keizersnee plaats?

 • je bent zwanger van een meerling,
 • de uitgang van je geboortekanaal wordt belemmerd (denk aan een vleesboom of de placenta, of een voorgeschiedenis waarbij sprake is geweest van een operatie),
 • de baby is volgroeid maar is te groot voor een normale bevalling,
 • de baby is volgroeid maar je bekken is te klein,
 • of je baby ligt in een stuitligging.

Wat is een verkleving?

Een verkleving, ofwel adhesie, is littekenweefsel. Littekenweefsel bestaat uit taaie strengen bindweefsel of ook wel fascia genoemd. Bindweefsel bindt weefsels met elkaar (zoals het Engels het al doet vermoeden: connective tissue) en komt voor in het hele lichaam. Het zorgt ervoor dat de diverse weefsellagen ten opzichte van elkaar kunnen glijden. Door dat heen en weer glijden wordt er beweging mogelijk gemaakt. Littekenweefsel kan je in je hele lijf vinden. Wanneer je enige tijd geleden een keizersnede hebt gehad, kun je verklevingen tussen de buikwand en de baarmoeder en tussen de baarmoeder en de eierstokken vinden, maar deze samengeplakte bindweefsels vind je ook wel eens tussen de darmlussen onderling.

Levend bindweefsel is net als snot. Het is continu in beweging.

Verklevingen hebben zeker gevolgen. 23 procent van de patiënten heeft later na de keizersnede een vruchtbaarheidsbehandeling moeten ondergaan. Bij drie op de tien vrouwen heeft hun onvruchtbaarheid te maken met adhesies in het kleine bekken. Je kan je wellicht voorstellen waarmee deze onvruchtbaarheid mee te maken zou kunnen hebben, of moeten we zeggen: 'onvruchtbaarheid'?

Wat voor klachten geeft het littekenweefsel na mijn keizersnee?

Hieronder lees je een aantal punten waar jij jezelf in kan herkennen:

 • heup-/liesklachten
 • rugpijn
 • gevoelige darmen (obstipatie)
 • chronische buikpijn
 • trekkend gevoel naar het litteken
 • scherpe pijn in je onderbuik
 • verlaagde vruchtbaarheid
 • problemen bekkenbodem (incontinentie)
 • krachtvermindering in de buikspieren
 • pijn bij buikspieroefeningen
 • problemen met de rompstabiliteit
 • dagelijks bloedverlies
 • veroorzaakt vaak niet herkende klachten.

Wat kan de osteopaat doen met verklevingen?

Misschien heb je je hulpvraag wel eens bij je arts voorgelegd; "Wat kan er gedaan worden aan mijn klachten?" en heb je te horen gekregen dat het laatste redmiddel nóg een operatie is. Het nadeel van het nogmaals opensnijden en wegsnijden van het littekenweefsel is dat de kans op herhaling van je klachten vanwege het terug aangroeien van het littekenweefsel groot is.... 'Help...'

Verklevingen rondom de baarmoeder

"Waarom komen dokters pas in actie als er al lekkage is?", vraagt doctor in de geneeskunde Bram Bakker zich af in een artikel in de Volkskrant. Hij wijt het gebrek aan lichaamsbeweging als een van de belangrijkste factoren om ziek te worden. Misschien is voor jou de osteopathie wel het "meest succesvolle geneesmiddel aller tijden"?

De osteopaat maakt gebruik van één van de principes uit de osteopathie: structuur geeft de functie en de functie maakt de structuur. De osteopaat als specialist in de beweegzorg werkt op alle lichaamsweefsels van het lichaam en wil deze weer terug in beweging krijgen. Het is een alternatief dat geboden kan worden naast de reguliere interventies die zich richten op het symptoom. Uit onderzoek is gebleken dat de ernst en het aantal adhesies significant lager waren in de preventieve groep in vergelijking met andere groepende. De osteopaat kan deze adhesies prima mobiliseren waardoor de functie van het weefsel weer kan herstellen.


01-03-2016

Magnesium vermindert de ernst van fibromyalgie

Fibromyalgie of Fibromyalgie Syndroom (FMS) is een chronisch pijnsyndroom. Het is een niet-misvormende reumatische aandoening en één van de meest voorkomende van dit soort aandoeningen. Fibromyalgie werd in 1990 officieel erkend en gedefinieerd als een ziektecomplex of syndroom. Toch blijft de ziekte controversieel en zijn er nog veel onduidelijkheden, zowel over de oorzaken als over de symptomen en de diagnose. Fibromyalgie is een complex syndroom met een brede waaier van symptomen, van hoofdpijn en vermoeidheid tot algemene spierpijn en spastische darmen. Het symptoom dat bij alle patiënten voorkomt, is ernstige spierpijn.

Er is niet één enkele factor die de uiteenlopende symptomen van fibromyalgie veroorzaakt. Meestal gaat het om een combinatie van oorzaken. De oorzaak of aanzet is ook niet bij iedereen hetzelfde.

Sommige wetenschappers stellen dat fibromyalgie een zuiver biochemische oorzaak heeft, andere menen dat de ziekte psychosomatisch is. Als je weet dat de psyche (vb. emotionele stress) de biochemie sterk beïnvloedt - en omgekeerd - dan zijn beide visies juist. Een lekke darm, een verstoorde darmflora, allergie, auto-immuniteit, inflammatie, stress en een gebrek aan vitamine D, zink, magnesium, omega-3 en de B-vitaminen zijn onder andere belangrijke factoren bij fibromyalgie.

Eén van de factoren die betrokken zijn bij het ontstaan en de ernst van fibromyalgie is een gebrek aan magnesium. In verschillende studies stelt men vast dat fibromyalgiepatiënten lagere magnesiumwaarden in het bloed en in de cellen hebben dan gezonde personen. Er wordt ook een verband gevonden tussen de bloedwaarden van magnesium en de ernst van de symptomen: hoe minder magnesium, hoe erger de symptomen van fibromyalgie. Suppletie met magnesium kan de ernst en de symptomen van fibromyalgie verminderen.

Suppletie met 300 mg magnesium (magnesiumcitraat) per dag vermindert op acht weken tijd de intensiteit van fibromyalgie, het aantal pijnlijke ‘triggerpunten’ en de ernst van de pijn (Bagis S, 2013). Magnesium werkt ook goed wanneer het uitwendig (op de huid) wordt gebruikt. In een recente studie moesten vrouwen met fibromyalgie gedurende vier weken twee keer per dag magnesium op hun armen en benen aanbrengen met een spray. De ernst en de symptomen waren na twee en vier weken aanzienlijk verminderd (Engen DJ, 2015).

In de voeding zit magnesium vooral in groene bladgroenten, noten en zaden, peulvruchten en volle granen, maar niet voldoende. Het magnesiumgehalte in de voeding is heel sterk achteruit gegaan. Bovendien gaat bij het raffineren, bewerken en bereiden van voeding veel magnesium verloren. Een magnesiumtekort komt heel veel voor.

29-12-2015

Overzicht verzekeraars 2016
Voor een directe link naar de website van www.zorgwijzer.nl met meer informatie over osteopathie en een overzicht van zorgverzekeraars en hun vergoedingen over 2016 klikt u http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/osteopathie

10-10-2015

Osteopathie bewezen effectief bij migraine, darmklachten en longklachten

Dat osteopathie effectief is blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht binnen de osteopathie. Door de mens als één geheel te zien en te behandelen zien we ook dat niet alleen de klacht verbetert waar de patiënt voor komt maar dat ook vaak de andere lichamelijke klachten verbeteren of verdwijnen. De algehele gezondheidstoestand kan verbeteren na osteopathische behandeling: pijn en ongemak verdwijnen, mensen gaan beter slapen, kunnen meer en langer bepaalde activiteiten doen (werk, sport, hobby) en de psychische toestand verbetert.

Osteopathie en migraine:

Osteopaat Van Tintelen deed onderzoek tussen 1999 en 2001.
Methode: Migrainepatiënten werden via huisartsen, osteopaten en publieke media op de hoogte gebracht van het onderzoek. Twee groepen werden met elkaar vergeleken: de controlegroep van 27 migrainepatiënten en de osteopathiegroep van 52 migrainepatiënten. De controlegroep diende als vertegenwoordiging van het natuurlijk beloop. Meting gebeurde middels gevalideerde vragenlijsten: één ingevuld voor aanvang van de behandeling en één na een jaar.

Resultaten: Er vielen 19 patiënten uit daar zij de laatste vragenlijst niet retourneerden, zodat er 60 migrainepatiënten overbleven voor analyse: 19 in de controlegroep (CG) en 41 in de osteopathiegroep(OG). In de OG verbeterden 24 van de 29 parameters significant en geen enkele verslechterde. Terwijl er in de CG geen enkele significante verbetering was. Samen met een afname in frequentie en intensiteit van de migraineklachten rapporteerden de patiënten in de OG ook een significante afname van de niet direct aan migraine gerelateerde klachten zoals maag- en darmbezwaren, duizeligheid en pijnen in armen en benen. Het is dan ook logisch dat het algemeen geestelijk en algemeen lichamelijk welbevinden significant verbeterden.

Conclusie: Osteopathische behandeling heeft een bijzonder gunstig effect op klachten van migrainepatiënten. Niet alleen wat de migraineklachten betreft maar ook voor de overige lichamelijke klachten, het psychisch functioneren en het algemeen lichamelijk en geestelijk welbevinden.

Een Duitse studie van Voigt en collega’s (2011) bevestigt deze effecten van osteopathie bij de behandeling van migraine: verminderde intensiteit van de pijn en vermindering van het aantal dagen met migraine en arbeidsongeschiktheid. Ook was er deels verbetering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. De lengte van deze studie bedroeg 6 maanden.


Osteopathie en darmklachten:

Een ander mooi voorbeeld van een recente studie is het onderzoek van de Nederlandse osteopaat Hundscheid (2007). Hij onderzocht het effect van osteopathische behandeling van patiënten met het prikkelbare darm syndroom (PDS).

Methode: Een gerandomiseerde gecontroleerde studie onder 40 poliklinische PDS patiënten. 20 patiënten kregen vijf maal een osteopathische behandeling. In de controlegroep werd men behandeld door een arts. De follow up was zes maanden en de klachten werden bijgehouden door vragenlijsten en dagboeken.
Resultaten: In vergelijking tot de groep met standaardbehandeling vertoonden de patiënten die osteopathisch behandeld werden, een opvallend positief resultaat met betrekking tot algemeen klachtenpatroon, symptoomscore (PDS klachten) en levenskwaliteit.


In Turkije deden Tarsuslu en collegae onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie bij de behandeling van obstipatieklachten bij kinderen met hersenverlamming. Het bleek dat osteopathie een significante verbetering geeft bij de behandeling van deze kinderen die moeilijk naar het toilet gingen (verstopping).

Osteopathie en longklachten:

In Italië werd onlangs onderzoek gedaan bij patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD). Zanotti en collegae vergeleken in 2012 de effecten van de combinatie van long revalidatie en osteopathie met alleen longrevalidatie (LR) bij patiënten met ernstige COPD. De inspanningscapaciteit werd gemeten door middel van 6min looptest (6MWT - primaire uitkomstmaat) en longfunctieonderzoek (secundaire uitkomstmaat) en werd geëvalueerd in het begin en aan het einde van de training. Er werd 5 dagen per week behandeld gedurende 4 weken.

Deze studie liet zien dat osteopathie plus longrevalidatie de inspanningscapaciteit meer verbeterde dan LR alleen bij deze COPD-patiënten met ernstige klachten.
Voor meer informatie over osteopathie en wetenschappelijk onderzoek kunt u terecht op de website van de NVO: www.osteopathie.nl of kunt u doorklikken naar het rechter tabblad wetenschap op onze website


Literatuur
Hundscheid HW, Pepels MJ, Engels LG and Loffeld RJ (2007). Treatment of irritable bowel syndrome with osteopathy: results of a randomized controlled pilot study. J Gastroenterol Hepat 22(9):1394-8.
Tarsuslu T,Bol H, Simşek IE, Toylan IE and Cam S (2009). The effects of osteopathic treatment on constipation in children with cerebral palsy: a pilot study. J Manipulative Physiol Ther 32(8):648-53.
Tintelen M van (2002). Osteopathie effectief als behandeling voor migrainepatiënten. De Osteopaat 3(3):8-16.
Voigt K, Liebnitzky J, Burmeister U, Sihvonen-Riemenschneider H, Beck M, Voigt R and Bergmann A (2011). Efficacy of Osteopathic Manipulative Treatment of Female Patients with Migraine: Results of a Randomized Controlled Trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 17(3): 225–230.
Zanotti E, Berardinelli P, Bizzarri C, Civardi A, Manstretta A, Rossetti S and Fracchia C (2012). Osteopathic manipulative treatment effectiveness in severe chronic obstructive pulmonary disease: A pilot study. Complement Ther Med 20:16-22.