Praktijk voor Osteopathie "de Haarlemmermeer"


Sjaak Eindhoven DO mro
Beethovenlaan 81
2151 GT Nieuw-Vennep
Tel. : 0252-687620

Wie ben Ik

Sjaak Eindhoven Osteopaat DO-mro.
Kinderosteopaat Osteopathie Nieuw-Vennep Kiss-syndroom
Ik ben 58 jaar, getrouwd met Kitty die alle dagen mee helpt in de praktijk en trotse vader van 3 fantastische dochters Eline, Denise en Michelle. In 2021 ben ik zelfs opa geworden van een prachtige kleinzoon.
Van kinds af aan ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de zorg voor anderen en de krachten van de natuur. In 1988 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut, maar al snel kwam ik er achter dat de fysiotherapie een beperkte toepassing was van de zorg die ik aan mensen wil verlenen. Mijn zoektocht bracht mij in contact met diverse invalshoeken, zoals orthopedisch manuele therapie, voetreflexzone-therapie, acupunctuur en energetische invalshoeken.
Na jaren van speuren kwam ik in contact met de osteopathie. Vanaf mijn 1e opleidingsdag werd ik gegrepen door de subtiliteit, kracht, effectiviteit en uniekheid van deze filosofie en geneeskunde/kunst. Na 5 ½ jaar hard studeren heb ik mijn diploma Osteopaat DO met grote onderscheiding mogen ontvangen.
Al een aantal jaren maak ik nu deel uit van de examencommissie van het Nederlands Academisch College voor Osteopathie en neem daarvoor zowel de patiëntexamens af als ook de beoordeling van de thesissen.
In aansluiting op mijn afstuderen ben ik mij 2 jaar lang gaan verdiepen in de osteopatische behandeling van kinderen.
En nog steeds gaat de verdieping door.
Recent heb ik een 4 jarig traject van "biodynamische en biokinetische aspecten binnen de osteopathie" afgerond. Deze aspecten binnen de osteopathie brengen mij het dichts bij de oorspronkelijke osteopathie (zoals o.a. Dr. Still en Dr. Sutherland die bedoelden).
Begin 2015 heb ik de nascholing "Voedingsaspecten binnen de Osteopathie " gevolgt. En in 2016 en 2017 heb ik de verdiepende opleiding NeuroPsychoImmunologie binnen de osteopathie gevolgt. Hierin worden de verbanden tussen de organen en de psyche nog verder uitgewerkt. De opleiding krijgt soms dan ook wel de titel "orgaanpsyche".
Op dit moment volg ik het 5-jarige traject Evolutionary Osteopathy. Hierin wordt aan de hand van de evolutie gekeken naar het menselijk lichaam en wordt de evolutie gekoppelt aan embryologie, anatomie en osteopathie. Dit alles binnen de oorspronkelijke filosofie en benadering volgens Dr. Andrew Taylor Still.
Alle dagen binnen mijn werk word ik verrast door de ongekende kracht van mijn prachtige vak.